Cad Systems  Cad Systems

Κεντρική Σχόλια Αναζήτηση Downloads Η εταιρεία

Οπλισμοί: περιγραφή 

 

 

Κεντρική
Ειδήσεις
Προϊόντα
Υπηρεσίες

Οπλισμοί: γενική περιγραφή

Στην παρούσα σελίδα γίνεται μία σύντομη παρουσίαση των πιο βασικών χαρακτηριστικών των Οπλισμών, συνοδευμένη από αρκετές εικόνες, ώστε να μπορέσει ο αναγνώστης να πάρει μία ιδέα για το περιβάλλον εργασίας και τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος. Η παρουσίαση χωρίζεται στις ακόλουθες ενότητες:

Η παρουσίαση που ακολουθεί είναι απλώς ενδεικτική των δυνατοτήτων του προγράμματος. Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επιστρέψετε στην αναλυτική παρουσίαση των Οπλισμών είτε να κατεβάσετε το manual του προγράμματος (11.1 Mb).

Περιβάλλον εργασίας

Το πρόγραμμα εγκατάστασης δημιουργεί ένα νέο profile στο AutoCAD®, ώστε να μπορείτε να επιλέγετε το περιβάλλον εργασίας στο οποίο επιθυμείτε να εργαστείτε. Το profile των Οπλισμών βασίζεται προφανώς στο Customization File (CUI) του AutoCAD®, στο οποίο έχει προστεθεί μία σειρά από pull-down menus, toolbars και ribbon panels όπου έχουν τοποθετηθεί οι εντολές του προγράμματος. Με τον τρόπο αυτό η εικόνα που αντικρίζετε κατά τις πρώτες επαφές με το πρόγραμμα είναι η οικεία εικόνα του AutoCAD®, με αποτέλεσμα να απαιτείται μικρός χρόνος εξοικείωσης:

Στο διπλανό σχήμα μπορείτε να δείτε μία εικόνα από το περιβάλλον εργασίας των Οπλισμών.

Στη συγκεκριμένη εικόνα εμφανίζεται το workspace "KeyReinf Classic", το οποίο χρησιμοποιεί τα κλασικά εργαλεία του AutoCAD®, δηλαδή τα pull-down menu και τα toolbars.

(Κάντε "κλικ" επάνω στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγέθυνση)

Στις εκδόσεις 2009-2010 το πρόγραμμα δημιουργεί ένα επιπλέον workspace, το οποίο κάνει χρήση του ribbon:

Οι Οπλισμοί κάνουν εκτεταμένη χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών που έχουν ενσωματωθεί στις τελευταίες εκδόσεις του AutoCAD®, όπως είναι οι reactors και τα dynamic blocks. Με τον τρόπο αυτό έχουμε αποφύγει τη χρήση custom objects, γεγονός που σημαίνει ότι μπορείτε να χειριστείτε τα σχέδια που παράγονται από το πρόγραμμα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που χειρίζεστε και μοιράζεστε και οποιοδήποτε άλλο σχέδιο που παράγεται από το AutoCAD®, χωρίς την ενοχλητική εμφάνιση μηνυμάτων για proxy objects!

Στο δεξιό σχήμα μπορείτε να δείτε ένα από τα dynamic blocks που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα για το συμβολισμό της στάθμης, ενώ στο παρακάτω απόσπασμα μπορείτε να δείτε τις custom properties του συγκεκριμένου block:

Στο από κάτω σχήμα μπορείτε να δείτε τις διαφορετικές μορφές που μπορεί να πάρει το ίδιο σύμβολο:

Το αναγραφόμενο υψόμετρο μπορεί να ενημερώνεται με βάση μία καθορισμένη στάθμη αναφοράς και την εκάστοτε θέση του κάθε συμβόλου μέσα στο σχέδιο.

Με τη χρήση των reactors το πρόγραμμα είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται άμεσα τις αλλαγές που υφίστανται οι ράβδοι οπλισμού και να προχωρά στις απαραίτητες ενημερώσεις. Στο παράδειγμα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε πώς αντιδρά το πρόγραμμα όταν εκτελείται stretch επάνω στην polyline μιας ράβδου.

Στην πρώτη φάση μειώνουμε το μήκος της polyline με stretch κατά 0.5m.

Εφόσον έχουμε ενεργοποιημένους τους reactors, το πρόγραμμα αντιλαμβάνεται την αλλαγή και ζητά την άδεια να προχωρήσει στην ενημέρωση των αναγραφόμενων μηκών της ράβδου

Εφόσον απαντήσουμε θετικά στην παραπάνω προειδοποίηση, το πρόγραμμα ενημερώνει τα αναγραφόμενα επιμέρους μήκη. καθώς και το συνολικό μήκος της ράβδου, σύμφωνα με τις νέες διαστάσεις της polyline:

Εφόσον υπάρχουν και άλλες ράβδοι με τον ίδιο αριθμό στο σχέδιο, τότε το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα για την ενημέρωση και των υπολοίπων ίδιων ράβδων:

Μπορείτε να ελέγξετε με κάθε λεπτομέρεια τον τρόπο αντίδρασης του προγράμματος σε ανάλογες περιπτώσεις μέσα από τις "Επιλογές" των Οπλισμών. Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε μερικές ενδεικτικές εικόνες από τις επιλογές που προσφέρει το πρόγραμμα:

[ Αρχή της σελίδας ]

Γενικές εντολές

Όπως έχουμε αναφέρει, οι Οπλισμοί κάνουν εκτεταμένη χρήση των dynamic blocks και γενικότερα των blocks για το συμβολισμό των διαφόρων στοιχείων των ξυλοτύπων και των ράβδων οπλισμού. Γι' αυτό το λόγο παρέχεται και μία σειρά από εντολές μέσω των οποίων γίνεται ευκολότερη η εισαγωγή και η επεξεργασία (ατομική και ομαδική) των συμβόλων αυτών. Ακολουθούν μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα των εντολών αυτών.

Αντικατάσταση κάποιων ή όλων των αντιγράφων ενός block με ένα άλλο block:

Επαναρίθμηση των τιμών των attributes κάποιων blocks:

Ομαδική εφαρμογή διάφορων εντολών επεξεργασίας επάνω σε επιλεγμένα blocks και άλλα αντικείμενα, όπως scale, rotate & mirror:

Πέραν αυτών των εντολών, το πρόγραμμα περιέχει μία σειρά από εντολές που θα κάνουν τη ζωή σας πολύ πιο εύκολη, ανεξάρτητα από το είδος των σχεδίων που δουλεύετε, όπως είναι οι ακόλουθες:

Εύκολη σχεδίαση πινακίδας:

Εισαγωγή block για το συμβολισμό υψομέτρων:

Χρήση εξειδικευμένων φίλτρων για την επιλογή αντικειμένων του σχεδίου με βάση τις ιδιότητές τους:

[ Αρχή της σελίδας ]

Σχεδίαση ξυλοτύπων

Οι Οπλισμοί παρέχουν μία σειρά από εντολές για το εύκολο στήσιμο και επεξεργασία ξυλοτύπων. Στην επόμενη εικόνα βλέπετε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ξυλοτύπου που έχει προκύψει από το πρόγραμμα:

Στη συνέχεια ακολουθούν μερικές εικόνες από τα παράθυρα διαλόγου που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα για την εισαγωγή και επεξεργασία των στοιχείων από τα οποία δημιουργείται ένα τυπικό στατικό σχέδιο:

Επιλογές σχεδίασης υποστυλωμάτων:

Εισαγωγή των στοιχείων για τη σχεδίαση υποστυλώματος:

Εισαγωγή ενός block ονομασίας υποστυλωμάτων:

Εισαγωγή στοιχείων για τη σχεδίαση μιας δοκού:

Εισαγωγή στοιχείων για τη σχεδίαση ενός πεδίλου θεμελίωσης:

Επιλογές για τη σχεδίαση τομών σε κατάκλιση επάνω σε ξυλότυπο:

[ Αρχή της σελίδας ]

Σχεδίαση οπλισμών

Με τις εντολές που παρέχει το πρόγραμμα μπορείτε πολύ εύκολα να σχεδιάσετε και να επεξεργαστείτε ράβδους οπλισμού για οποιοδήποτε τεχνικό έργο, όπως μπορείτε να δείτε στα επόμενα χαρακτηριστικά παραδείγματα:

Οπλισμοί μεσοβάθρου γέφυρας:

Οπλισμοί προκατασκευασμένης δοκού:

Οπλισμοί πασσάλου:

Στη συνέχεια ακολουθούν μερικές χαρακτηριστικές εικόνες από τα παράθυρα διαλόγου του προγράμματος, καθώς και αποσπάσματα από το παραγόμενο αποτέλεσμα.

Επιλογές εμφάνισης ράβδων οπλισμού:

Επιλογές σχεδίασης λεπτομερειών όπλισης:

Παράθυρο διαλόγου για την επιλογή του τύπου ράβδου που θέλετε να σχεδιάσετε:

Παράθυρο διαλόγου για την εισαγωγή των στοιχείων μιας ράβδου:

Παράθυρα διαλόγου για την εισαγωγή στοιχείων για τη σχεδίαση σπείρας σε πασσάλους:

Παράθυρο διαλόγου εισαγωγής στοιχείων για τη σχεδίαση αναπτύγματος δοκού:

Σχεδίαση αναπτύγματος δοκού:

Λεπτομέρεια όπλισης υποστυλώματος:

Πίνακας Οπλισμών μαζί με τον αντίστοιχο Πίνακα Βαρών ανά διάμετρο:

[ Αρχή της σελίδας ]

 

Αποστολή αλληλογραφίας προς με ερωτήσεις ή σχόλια για το site.
Πνευματικά δικαιώματα  © 2007-2016 Cad Systems ΕΠΕ
Τελευταία τροποποίηση: 11-Ιουν-2016